Nyheter

Var med och bidra till en ljusare framtid för barnen i Rontău!

Var med och bidra till en ljusare framtid för barnen i Rontău!

Den svåra situationen för romer oroar hela Europa. Utanförskap, utsatthet, fattigdom och segregation är bara några få benämningar på den svåra situationen som romer befinner sig i.

Enligt den rumänska tidningen Gândul finns det cirka 2 miljoner romer bosatta i Rumänien. Det är dock svårt att veta exakta siffror då det finns ett stort mörkertal, men också för att många väljer att registrera sig själva som rumäner istället för romer pga de svåra omständigheterna för romer.

I byn Rontău bor det både rumäner och romer och båda folkslagen har intagit sina egna delar där de har bosatt sig. I den första delen av byn är det rumäner som bor och en bit utanför bor romerna. I byn förekommer det tydliga skillnader mellan de rumänska och romska delarna. I den romska delen av byn är förhållandena sämre med smala leriga och oasfalterade gator, och vägarna blir allt sämre i samband med regn.

Rontau

Sedan 2014 har Sisters International drivit ett integrationsprojekt i byn Rontău. Antalet barn som kommer till läxhjälpen har under sedan dess ökat från och med april månad har man även haft uteaktiviteter. Alla aktiviteter och läxläsningshjälpen har skötts av elever från Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea. Det har ingått i praktiken för den sociala inriktning de har under utbildningen. Sisters International har bidragit med alla kostnader för skolmaterial, mat och transporter. Men lokalerna är alldeles för små för det antal barn som kommer till aktiviteterna.

På grund av de svåra omständigheterna har Sisters International därför valt att hjälpa de romska barnen i byn Rontău genom att bygga ut extra rum i den församlingslokal som finns där. Dessa rum ska användas till läxhjälp och aktiviteter på vardagar samt söndagsskola på söndagar för att de romska barnen ska ha likvärdiga möjligheter som icke romska barn.

Målet med detta projekt är att dessa rum ska underlätta för både ledarna och de romska barnen genom att barnen kan delas upp i olika åldersgrupper. Barnen kommer att få mer utrymme vilket i sin tur medför ökad koncentration. Att ha mer utrymme och färre barn i ett rum reducerar även ljudnivån och koncentrationen ökar automatiskt än i ett litet rum med flera barn i blandade åldrar. Detta kommer även att underlätta för ledarna att undervisa då undervisning åt färre jämnåriga barn åt gången ger högre kvalitet på utbildningen. I samband med detta får barnen mer tid till att ställa frågor och få hjälp med sina svårigheter.

Sisters International tror på en ljusare framtid för romska barn och därför har vi valt att satsa på detta projekt.

Vill du vara med och göra skillnad?

Stöd Sisters Internationals integrationsprojekt i Rontău genom att skänka
en valfri summa.

Bankgiro 292-9032
Swish 123 394 32 30
Märk din gåva med ”Rontau”

Dina medmänniskor i nöd behöver JUST DIG!

Vill du vara med?

Över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper - Sisters International erbjuder ett nätverk med uppmuntran, undervisning och tillväxt för dig.

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva

Sisters International

Med över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper i Sverige erbjuder Sisters International ett nätverk för kvinnor med uppmuntran, undervisning och tillväxt.

Vill du vara med?

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva
GÅVA GENOM MOBILEN - Skicka SMS till 72672 Skriv sis[mellanslag]50 för att ge 50 kr och sis[mellanslag]100 för att ge 100 kr.

Kontakta Sisters

Sisters International
Storängsvägen 26 B4
184 32 Åkersberga

08-540 203 28 (mån-ons 9-12)