Sisters International ska utifrån ändamålsparagrafen kunna ge stöd till utsatta grupper som kvinnor och barn med hjälpinsatser. Det ska också betonas att Sisters International inte är en utpräglad insamlingsorganisation utan en medlemsorganisation där den största delen av verksamhet bedrivs lokalt av de över 20 lokalgrupper som finns runt om i Sverige. Sisters International anordnar konferenser, driver ett professionellt mentorprogram och har en mångfald av aktiviteter bland kvinnor runt om i Sverige.

Detta uppdrag (de som i dag finansieras av gåvor till specifika ändamål) är att finnas till för de mest utsatta och för dem som riskerar utsatthet. Arbetet inom detta verksamhetsområde ska bedrivas på ett sådant sätt att det erbjuder och medverkar till en bestående förändring. Verksamheten ska vara en trovärdig röst i samhällsdebatten kring utsatthet.

Hur bedrivs de olika projekten? Sisters International arbetar hela tiden med att försöka få så goda resultat som möjligt i förhållande till givna medel. Det innebär att vi arbetar med rapporter, uppföljning och personliga besök där projekten och olika arbetsinsatser bedrivs. Vi eftersträvar att vidmakthålla goda resultat avseende effektivitet och långsiktighet. Det innebär också att vi även i projektländerna strävar efter samsyn gällande effektivitet och långsiktighet i relation med andra aktörer. Rapporter ges löpande i medlemstidning och via hemsida och sociala medier.

Hur bedriver vi insamlingsarbete? Vi bedriver insamlingsarbete på flera olika sätt bland annat genom att skicka ut upprop till medlemmar mot speciella, riktade behov, ansökningar från företag, organisationer och stiftelser och även samarbete med andra organisationer avseende insamlingsmål.

Från vem/vilka tar vi emot gåvor? Vi samarbetar med alla som vill bidra till verksamheten. Gåvor tas emot från privata gåvogivare, församlingar, företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer.

Hur hanterar vi gåvor till specifika ändamål? Vi bedriver själva oftast verksamheter mot begränsade projekt. Om en gåva skänkts till en viss verksamhet eller ett visst projekt ska gåvan användas för just det ändamålet.

Tackar vi nej till gåvor och i så fall vilka och varför? Vi tackar nej till gåvor som inte överensstämmer med vårt uppdrag, värderingar eller arbetssätt. Detta gäller till exempel gåvor från företag med näring inom alkohol, tobak eller vapenverksamhet. Det gäller även där misstanke finns om korruption, handel med illegala varor eller där samarbete söks bara för egen vinnings skull.

Administration och granskning
Styrelsen har sedan år 2013 angett att administrationskostnaderna för specifika projekt inte får överstiga 10 procent av insamlade medel. Under alla år har Sisters International inte tagit ut några administrationskostnader alls för fadderavgifter och löner utan detta går oavkortat till de projekt i Indien som bedrivs.

Sisters International granskas av auktoriserad revisor och rapporterar regelbundet sin verksamhet med dokumentation till Ungdomsstyrelsen.

Vill du vara med?

Över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper - Sisters International erbjuder ett nätverk med uppmuntran, undervisning och tillväxt för dig.

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva

Sisters International

Med över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper i Sverige erbjuder Sisters International ett nätverk för kvinnor med uppmuntran, undervisning och tillväxt.

Vill du vara med?

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva
GÅVA GENOM MOBILEN - Skicka SMS till 72672 Skriv sis[mellanslag]50 för att ge 50 kr och sis[mellanslag]100 för att ge 100 kr.

Kontakta Sisters

Sisters International
Storängsvägen 26 B4
184 32 Åkersberga

08-540 203 28 (mån-ons 9-12)