Sisters International Projekt

Frigör en flicka för 5000 kr

Frigör en flicka för 5000 kr

För 5000 kr kan du vara med om att frigöra en indisk flicka från slaveri. Dessutom får hon ett års rehabilitering på kvinnohemmet Naomi Sisters Home.

All vår hjälp går via lokala kontakter vilket innebär att kostnaden är liten och effektiviteten är stor. Genom Sisters Internationals samarbetsorganisation EWM finns kontakt med stora behov i Thiyagadurgam, Villupuram distrikt i Tamil Nadu Stat, som ligger i sydöstra Indien. Närheten till ett stort barnhem gör att de kvinnor som kommer att bo i huset automatiskt kommer att få dagliga värdefulla aktiviteter att hjälpa till med i arbetet med barnen och exempelvis engageras i att sy kläder för barnen och sig själva.

Vår strategi är att hjälpa kvinnorna för hela deras liv. Vi förändrar förutsättningarna för dem genom rehabilitering, utbildning och olika kompetenser. Ett exempel på vad vi gjort i ett annat område är att vi utbildat 22 kvinnor till sömmerskor. De kan nu försörja sig själva och sin familj. Och i viss mån försörja även en bredare grupp av människor. När det gäller att "frigöra en kvinna" är de som vi arbetar med i Indien mycket väl medvetna om sin omgivning och hur de ska arbeta för att det ska bli långsiktiga resultat. De är också medvetna om problemområden som finns i den kontext som landsbygdsområden i Indien har att bjuda på.

Vi jobbar hand i hand med målsättningar som finns hos organisationer som International Justice Mission medan vår tyngdpunkt inte är att agera operativt när det gäller slaveri och prostitution. Däremot hamnar vår samarbetsorganisation gång på gång i situationer där kontakter tas från polismyndigheter och andra aktörer där det visar sig att enda möjligheten att gå vidare är, att helt enkelt ”köpa loss” en kvinna eller flicka som hamnat i prostitution eller slaveri.

Vi arbetar långsiktigt med att ändra förutsättningar för kvinnor att komma ur fattigdom genom rehabilitering, information och utbildning. Dessa kvinnor blir i sin tur nyckelpersoner som innebär att många andra ser samma möjligheter och tar dem. Det innebär att kvinnohemmet är ett exempel på en sådan plats dit organisationer som International Justice Mission kan skicka sina friade flickor för att de ska få "ett nytt liv".

Ta kontakt med Sisters International om du vill vara med och stödja projektet. Gåvor kan sättas in på Plusgiro 47 08 00 - 4. Märk talongen "Indien".

Vill du vara med?

Över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper - Sisters International erbjuder ett nätverk med uppmuntran, undervisning och tillväxt för dig.

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva

Sisters International

Med över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper i Sverige erbjuder Sisters International ett nätverk för kvinnor med uppmuntran, undervisning och tillväxt.

Vill du vara med?

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva
GÅVA GENOM MOBILEN - Skicka SMS till 72672 Skriv sis[mellanslag]50 för att ge 50 kr och sis[mellanslag]100 för att ge 100 kr.

Kontakta Sisters

Sisters International
Storängsvägen 26 B4
184 32 Åkersberga

08-540 203 28 (mån-ons 9-12)