Sisters International Projekt

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper

Syftet med Sisters lokalgrupper är dels att på lokal nivå arbeta för Sisters Internationals vision; att genom den kraft Guds evangelium ger förmedla försoning, upprätta relationer, ge nytt hopp och praktisk hjälp så att Guds rikes tillväxt sker i Sverige och i andra länder, dels att värva nya medlemmar till föreningen. Det syftet förverkligas genom att Sisters International…

  • stödjer befintliga kristna kvinnoorganisationer genom ett aktivt nätverkande
  • stödjer kvinnligt företagande genom utbildning och coachning
  • stödjer kvinnoorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
  • startar utbildningsinsatser som ger hjälp till självhjälp
  • engagerar människor till bön och praktisk hjälp för utsatta grupper som kvinnor och barn
  • bygger nätverk på olika sätt för att syftet ska uppnås

En lokalgrupp kan se olika ut beroende på var i landet den befinner sig. Gemensamt är att den fungerar som en mötesplats för tjejer och kvinnor.· Lokalgruppen drivs med fördel i samarbete med en lokal församling/kyrka.· Där kan gruppen verka som ett stöd för församlingens redan befintliga eller planerade arbete, som exempel kan det ske genom att församlingen bjuder in Sisters i sitt arbete. Det kan ske genom regelbundna månadsmöten där möjlighet till det finns, eller genom att bli ett stöd för församlingar i deras redan befintliga verksamhet. Utifrån detta kan t ex

  • lovsångs- förbönsstunder ordnas, temadagar, ”tjej-kvällar”, kvinnofrukostar, konferenser etc.
  • ”ortens-behov” projekt; de lokala satsningar som görs för att vara till hjälp för sin orts behov (nattvandring, mentor för unga tjejer, soppkök, second hand, kompis på skola etc.)
  • utdelning av Sisters julpåsar
  • mentorskapsprogram

En lokalgrupp kan bestå av 2-3 personer och uppåt. Den är öppen både för kvinnor som är medlemmar och som inte är medlemmar i föreningen. Beroende på antalet deltagare i gruppen krävs en eller flera ledare, men alltid en som är lokalgruppsansvarig som ansvarar för gruppen och har kontakten med representant från Sisters styrelse. Lokalgruppen kan få ekonomisk hjälp inför projekt som ska arrangeras. Ansökan för detta sker via lokalgruppsledaren och representant från Sisters styrelse. Sisters kan tillhandahålla varje lokalgrupp med affischer inför ex månadsmöte och andra satsningar. Affischerna kommer ha Sisters Internationals logga för att Sisters ska kännas igen var man än befinner sig i landet och att ett ”varumärke” genom det skapas. En lokalgrupp kan startas efter kontakt, och/eller personligt besök av representant från Sisters styrelse.

Dokument om Sisters Lokalgrupper

Vill du ha hjälp att hitta den lokalgrupp som är närmst dig?
Eller vill du vara med och starta upp en lokalgrupp i din stad? Kontakta oss.


Södra Sverige
Malmö Monika Jensen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Eslöv Anette Nilsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kristianstad Britt Hansson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bromölla Elizabeth Lindau Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Örkelljunga Evalotta Kjellberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Örkelljunga Ann-Louise Håkansson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Markaryd Ingegerd Lenander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ängelholm Eva Bendroth Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Halmstad Majvi Alkass Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mellansverige
Öckerö Jeanette Alfredsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Öckerö Marianne Svensson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mölndal Sarah Skogberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vetlanda Kerstin Elbrink Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lessebo Margita Nilsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Västerås Isabelle Arnfjell Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Stockholm Marie Arnfjell Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Örebro Inga-Maj Erensjö Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gävle Lili André Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Norra Sverige
Skellefteå Ramona Lönnebo Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Luleå Harriet Gardebjörk Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bjurholm Gitten Thornberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Piteå Ida Sandström Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Umeå Linda Arctaedius Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ånge Maud Olsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Älvsbyn Nana Karlsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Vill du vara med?

Över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper - Sisters International erbjuder ett nätverk med uppmuntran, undervisning och tillväxt för dig.

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva

Sisters International

Med över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper i Sverige erbjuder Sisters International ett nätverk för kvinnor med uppmuntran, undervisning och tillväxt.

Vill du vara med?

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva
GÅVA GENOM MOBILEN - Skicka SMS till 72672 Skriv sis[mellanslag]50 för att ge 50 kr och sis[mellanslag]100 för att ge 100 kr.

Kontakta Sisters

Sisters International
Storängsvägen 26 B4
184 32 Åkersberga

08-540 203 28 (mån-ons 9-12)