Nyheter

Skolprojekt bland romer i Rumänien

Skolprojekt bland romer i Rumänien


Under läsåret som gått har Sisters International stöttat ett skolprojekt i byn Rontau. Byn ligger strax utanför Oradea i Rumänien. I byn finns det över 400 barn och många av dem har kommit till de samlingar som hållits under året. Tre gånger i veckan får de lite att äta och läxhjälp.
Vid kontakt med läraren i den kommunala skolan under läsåret så lämnade han positiva rapporter om hur skolresultaten förbättrats för barnen och gav dem beröm för att de var så duktiga.
För de romska barnen är utbildning en av de viktigaste faktorerna för att de ska kunna bryta den isolering de lever i. Det skapar också förutsättningar för att de ska kunna komma in i det rumänska samhället på ett bra sätt.

Antalet barn som kommer till läxhjälpen har under våren ökat från vecka till vecka och från och med april månad har man även haft uteaktiviteter. Alla aktiviteter och läxläsningshjälpen har skötts av elever från Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea. Det har ingått i praktiken för den sociala inriktning de har under utbildningen. Sisters International har bidragit med alla kostnader för skolmaterial, mat och transporter.

Från Sisters Internationals lokalgrupp i Gammelstad/Luleå ges också kontinuerlig hjälp till byn Rontau i form av kläder.

Under läsåret som gått har också Sisters International varit delaktig i ett projekt i byn Budesti.  Speciell hjälp har getts till några barn som var med om en trafikolycka för två år sedan. På grund av olyckan och sitt handikapp har de behövt åka skolskjuts till skolan och kostnaden har inte betalats av någon myndighet. Det gäller barnen Eliza (årskurs 1), Razvan (första året på gymnasiet) och Alin (sista året på gymnasiet). Det går bra för alla tre i skolan, de har bra betyg och Alin är på väg att avsluta gymnasiet. I skolan i Budesti har 100 barn från årskurs 1 till och med årskurs 4 fått skrivböcker, pennor och annat behövligt material för skolarbetet.

Sisters International har också nu under våren bidragit med akut hjälp till runt 28 barnfamiljer med allt från tre till åtta barn. På grund av fattigdom och misär var det i princip brist på allt och familjerna försågs med basmat i form av ris, socker, bröd och pasta.

Det har även köpts in sättpotatis och frön för att odla matlök till utsatta familjer och många har fått hjälp att plantera på de jordplättar som finns runt husen. Projektet i Budesti har varit ett samarbetsprojekt mellan Sisters International, organisationen Min första Bibel och Nicolae Cioalac som varit projektledare.

text Roger Arnfjell, Elisabeth Hultgren • foto Nicolae Cioalac

Vill du vara med?

Över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper - Sisters International erbjuder ett nätverk med uppmuntran, undervisning och tillväxt för dig.

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva

Årsmöte 24 maj 2018

Kallelse årsmöte: Sisters International håller sitt ordinarie årsmöte torsdag den 24 maj 2018 kl. 17.30-18.30.  Plats: Quality Airport Hotel Arlanda, Cederströms slinga 11, 195 05 Arlandastad. Ärenden enl. stadgarna. Medlemmar i Sisters International är välkomna att delta.
Anmäl deltagande tel 08-540 203 28, epost info@sisters.nu senast 10 maj 2018.

Sisters International

Med över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper i Sverige erbjuder Sisters International ett nätverk för kvinnor med uppmuntran, undervisning och tillväxt.

Vill du vara med?

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva
GÅVA GENOM MOBILEN - Skicka SMS till 72672 Skriv sis[mellanslag]50 för att ge 50 kr och sis[mellanslag]100 för att ge 100 kr.

Kontakta Sisters

Sisters International
Industrivägen 4
186 36 Vallentuna

08-540 203 28 (mån-ons 9-12)