Kvinnokonferenser


Under de senaste åren har Sisters International haft ett 60-tal kvinnokonferenser runt om i Sverige. Det har även varit ledarskapsdagar med jämna mellanrum. Närmare 10 000 kvinnor har deltagit i dessa konferensdagar av olika karaktär. Under dessa samlingar har olika ämnen tagits upp beroende på vilka talare som varit med. Några av de talare som deltagit de senaste åren är: Marie Arnfjell, Gunilla Svensson, Anita Barker Andersson, Tommy Dahlman, Marie-Lousie Nilsson, Elloise Nordqvist, Paige Junaeus, Isabelle Arnfjell, m fl.

Konferensen i Gävle den 11 april 2015

Vill du vara med?

Över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper - Sisters International erbjuder ett nätverk med uppmuntran, undervisning och tillväxt för dig.

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva

Årsmöte 24 maj 2018

Kallelse årsmöte: Sisters International håller sitt ordinarie årsmöte torsdag den 24 maj 2018 kl. 17.30-18.30.  Plats: Quality Airport Hotel Arlanda, Cederströms slinga 11, 195 05 Arlandastad. Ärenden enl. stadgarna. Medlemmar i Sisters International är välkomna att delta.
Anmäl deltagande tel 08-540 203 28, epost info@sisters.nu senast 10 maj 2018.

Sisters International

Med över 2 500 medlemmar och 23 lokalgrupper i Sverige erbjuder Sisters International ett nätverk för kvinnor med uppmuntran, undervisning och tillväxt.

Vill du vara med?

Bli medlem!
Hitta lokalgrupp
Ge en gåva
GÅVA GENOM MOBILEN - Skicka SMS till 72672 Skriv sis[mellanslag]50 för att ge 50 kr och sis[mellanslag]100 för att ge 100 kr.

Kontakta Sisters

Sisters International
Industrivägen 4
186 36 Vallentuna

08-540 203 28 (mån-ons 9-12)