P å min resa till Indien var den stora höjdpunkten att få vara med om invigningen av det andra kvinnohemmet som Sisters International byggt där, nämligen Naomi Sisters Home 2. Det nya kvinnohemmet ligger i Pudukkottai, som är ett av de fattigaste distrikten i Indien. Där bor omkring fyra miljoner människor och området präglas av hög andel prostitution, kriminalitet, slaveri och fattigdom.

Det nya kvinnohemmet

kommer att bli en fristad

för många kvinnor.

Det nya kvinnohemmet kommer att bli en fristad för många kvinnor – en fantastisk möjlighet som Sisters International har i samarbete med den inhemska missions- och biståndsorganisationen EWM. Bygget startades hösten 2016 och har utförts av lokala entreprenörer och byggnadsarbetare.
Invigningen, som var en stor, högtidlig fest, samlade omkring 500–600 personer och fylldes med tal, sång och traditionsenlig ”bandklippning”. Därefter blev alla bjudna på indisk festmiddag. På hemmet kommer 30 kvinnor att slussas in allt eftersom och få möjlighet till rehabilitering.

När vi landade vid det första kvinnohemmet, NSH 1, så fick jag till min stora glädje möta den första kvinna som vi fick vara med att frigöra från prostitution. Hon såldes i tidiga tonåren av sin far och levde i fruktansvärda omständigheter. När hon kom till NSH 1 var hon en spillra och helt utraderad som kvinna.
Under rehabiliteringstiden har hon blivit upprättad och fått ett helt förvandlat liv. Jag har intervjuat henne vid flera tillfällen, bland annat för två år sedan då hon var färdig med sin rehabilitering. Nu, två år senare, möter jag en fantastisk kvinna som strålar av framtidshopp. Det här är bara ett exempel på den förändring som vi kan få medverka till i många indiska kvinnors liv.

Under resan fick jag också möjlighet att intervjua nya unga kvinnor som kommer från mycket svåra förhållanden och nu är så tacksamma för att de har en möjlighet till rehabilitering på NSH I.

text & foto: Gitten Thornberg