Varje dag har det gått runt team från KJMC i staden Kyev och försett de allra mest behövande med mat, mediciner, saker som barnfamiljer behöver och praktisk hjälp.
Ett bageri mitt inne i Kyiv började baka bröd gratis och körde ut det till behövande äldre.

Situationen i Kyiv var under flera månader akut för många mammor med barn. Det var svårt att få tag på varor och utdelning av mat, artiklar och mediciner fyllde ett verkligt behov. Genom medel som kom in kunde Sisters International löpande skicka understöd till Kyiv.