Genom Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea sker nu ett omfattande integreringsverksamhet för att hjälpa barnen i Rontau, Rumänien. Det är den sociala inriktningen på skolan som har detta som en av sina praktikplatser. Sisters International ser till att det finns förnödenheter och skolmaterial. Denna romska by har cirka 400 barn och många av dessa barn går aldrig ut skolan. Målsättningen är att barnen ska bli hjälpta på ett sånt sätt att de integreras i den vanliga skolan och gå vidare till högre utbildningar. Vali och Cristi är ansvariga för verksamheten under veckorna. De har god kontakt med barnen och hjälper dem med läxläsning och ser också till att de får lite mat i sig så att de orkar.

Vill du vara med och förändra livet för barnen i Rontau? Det går bra att ge en gåva till Sisters International Plusgiro 47 08 00-4. Märk talongen ”Rumänien”.