Bygget av kvinnohemmet Naomi Sisters Home startade hösten 2012 och den 23 augusti 2013 invigdes hemmet. Gitten Thornberg från Sisters styrelse var på plats vid invigningen som representant från Sisters International och här skriver hon om resan:

En unik möjlighet – det är vad Sisters International har fått i och genom att kvinnohuset ”Naomi Sisters Home” nu står färdigt.

Det var en överväldigande upplevelse att se det som vi tillsammans beslutat om, bett för och offrat för i Sisters International nu stå färdigt. Vi fick möjlighet att inspektera hela huset, där det nu endast saknades en del mindre saker som skulle färdigställas. Och huset såg verkligen ut som den projekterade bild vi hade sett ett år tidigare. Ca 500 människor samlades utanför det blivande kvinnohuset för invigningshögtiden. De hade dekorerat huset med lampor, satt upp stora belysningsarmaturer som lyste upp mötesområdet och huset.

Det blev en oförglömlig kväll, helt enkelt. Under några timmar förlöpte sång, bön och tal av oss som var medverkande – där jag hade förmånen att tala från Sisters International. I slutet av invigningsgudstjänsten vände sig ca 500 barn, kvinnor, män och sträckte ut sina händer mot ”Naomi Sisters Home” – och tillsammans välsignade vi byggnaden och det arbete som i framtiden kommer att utgå från detta hus. Sedan fick vi klippa banden. Det var en riktig stor glädje.

Så nu tar vi nästa steg. Vi ska fylla huset i Thyagurugam med kvinnor som behöver vår hjälp. Våra samarbetspartner i Indien, John och Catherine Rajiah, har arbetat ut en planering för vilka kvinnor som kommer att erbjudas plats på hemmet. De kvinnor som kommer att bo på kvinnohuset kommer från olika bakgrunder, bl.a. änkor utan stöd och hjälp, unga kvinnor utkastade från sina egna hem som idag bor på gatan, misshandlade kvinnor, prostituerade unga kvinnor som sålts som sexslavar av släktingar eller maffian. Det är så många av Indiens kvinnor som lider under betryck, av ensamhet och utsatthet – och tvingas ofta in i prostitution för att överleva. Änkor som lämnas vind för våg av sina släktingar, utan underhåll och ekonomiska möjligheter att försörja sig.

En behandlingsplan håller på att upprättas, där ett program iordningsställs individuellt för varje kvinna. Hon kommer att få behandling utifrån sina enskilda behov, kontinuerlig rådgivning, hjälp med att praktiskt komma igång med dagliga rutiner och kontakter till myndighetsinstanser av olika slag. Dessutom kommer man att arbeta med enskilda samtal och gemensamma samlingar i det stora gemenskapsrummet som är byggt på övervåningen. Man beräknar en behandlingsperiod på ca 1-2 år, och att utvärdering kommer att ske individuellt kvartalsvis. Personal anställs på ”Naomi Sisters Home” som kommer att arbeta med rehabiliteringen för kvinnorna enskilt och i grupp, för att skapa trygghet och möjligheter för dessa kvinnor att läkas från de sår som livet orsakat dem och återupprätta dem till ett nytt liv.

Tillsammans i Sisters International vill vi rikta ett stort TACK till alla er i Sverige som varit med och bidragit till att se det här kvinnohemmet växt fram – från vision till färdigt hus i en avlägsen plats i Indien. Tanken är att ”Naomi Sisters Home” ska vara fyllt av kvinnor den 1 december – och i första skedet planeras för 25 kvinnor i kvinnohuset.

”Naomi Sisters Home” är en utmaning för Sveriges kvinnor att genom Jesu kärlek göra en konkret handling och ge kvinnor ett nytt hopp och en framtid! Genom aktiv praktiskt handling och genom andlig vägledning kan vi i Sisters International utgöra skillnaden för Indiens kvinnor. Från kvinnor till kvinnor. Från systrar till systrar.

Text: Gitten Thornberg, styrelseledamot Sisters International

BLI FADDER och förändra framtiden för en kvinna i Indien!
För 300 kr i månaden kan du bidra till att en kvinna på Naomi Sisters Home får mat, hälsovård, terapi och utbildning. Du kan även dela fadderskapet och bidra med 150 kr. Anmäl ditt fadderskap på www.sisters.nu/blifadder. Du kan även ringa till Sisters International på 08-54020328.