EWM har hjälpt denna by sedan Covid-19-pandemin började. Det har skett genom humanitärt bistånd, byggande av hyddor och tillhandahållande av dricksvatten, med mera. Förra julen anordnades ett julprogram genom en donation från Sisters International.
EWM fortsätter att hjälpa barnen i byn och förra året öppnades ett undervisningscenter på kvällstid för att lära barnen att läsa och skriva.
Barnen var mycket glada över att det kunde anordnas ett julprogram i år igen med hjälp av Sisters International. Även barnen i en leprakoloni i närheten fick julklappar.