Naomi Sisters Home är en fantastisk möjlighet för oss i Sverige – där vi kan vara med och sträcka oss i kärlek och genom vårt engagemang utgöra konkret skillnad för kvinnor i en annan världsdel, i ett annat land. Lyfta människovärdet. Förvandla kvinnors liv. Från kvinnor till kvinnor. Det är vad Sisters Internationals handlar om.

I augusti 2013 invigdes kvinnohuset i Thiyagadurugam, i sydöstra Indien, som Sisters International är finansiär till. I december samma år flyttade de första kvinnorna in i huset och idag bor det 22 kvinnor i åldrarna 16-80 år, förutom den personal som arbetar på kvinnohuset.

Urvalet av de kvinnor som bor på Naomi Sisters Home kommer ofta från extremt svåra omständigheter och har svåra berättelser och upplevelser med sig. De flesta hör till någon av dessa grupper: – Änkor – är en grupp kvinnor som ofta är mycket utsatta. När en kvinna blir änka, blir hon ofta utslängd av släkt och anhöriga utan någonstans att ta vägen. – Kvinnor som blivit utkastade från sina hem, har ofta blivit misshandlade av missbrukande anhöriga och hänvisas till att bo på gatan. – Kvinnor som fått hjälp att bli fri från trafficking och prostitution eller annan typ av slaveri.

Arbetet på kvinnohuset Arbetet på kvinnohuset pågår med mycket gott resultat. Personalen gläds åt att se förvandlingen och upprättelsen hos de kvinnor som fått möjlighet att komma till Naomi Sisters Home. Varje kvinna som kommer till kvinnohuset bemöts med stor respekt och omsorg med ett arbete som är inriktat på att upprätta människovärdet hos varje individ. Varje morgon börjar med frukost och gemensam samling. En del av aktiviteterna är gemensamma, andra aktiviteter är individuellt inriktade – allt beroende på var den enskilda kvinnan är i förhållande till hennes rehabilitering. Rehabiliteringen är inriktad på både kroppen och själen. De erbjuds tre näringsriktiga måltider om dagen – och varje dag följer de boende ett dagligt program. Exempel på aktiviteter är:

– Hälsa- och hygienverkstad För många av de kvinnor som levt på gatan får de här en praktiskt och värdefull undervisning.

– Rådgivning och enskilda samtal Här får kvinnorna hjälp till kontakter med myndigheter, läkare m.m., samt till enskilda själavårdande samtal.

– Volontärt arbete Här får kvinnorna en uppgift att växa och fungera genom praktiska arbetsuppgifter. Alla aktivitetergenomsyras av den kärlek och förvandlande kraft som evangeliets budskap ger. Kvinnorna får genom gemenskap och undervisning ny kraft, mod och styrka att lämna det förflutna och sträcka sig framåt mot en ny framtid – i en atmosfär där de är trygga och kan lämna rädsla och fruktan som tidigare var deras ständiga följeslagare. Det är ett fantastiskt förändringsarbete som sker på Naomi Sisters Home – och är endast möjligt genom det samarbete som Sisters International gör med Missions- och biståndsorganisationen Eternal Word Ministries. Kvinnohuset är en oas och blir till en stor skillnad i livet för de kvinnor som annars skulle vara hjälplöst fast i en omänsklig situation.

Sömnadsutbildningen – ett steg vidare Sisters International har nu tagit ytterligare ett steg. Sömnadsutbildningen för de 22 kvinnorna på Naomi Sisters Home startade den 15 september i år. Det ger dessa kvinnor en unik möjlighet att själva försörja sig när deras rehabilitering på kvinnohuset är färdigt och de ska flytta ut i samhället igen. Utan den möjligheten att själv försörja sig, finns det stor risk att en del av kvinnorna tvingas tillbaka till prostitution och slaveri för att överleva. Så sömnadsutbildningen blir en räddningsplanka in i framtiden för dem. Kvinnorna får en chans att börja om med sina liv – att bli upprättade individer med ett människovärde. Och nu fortsätter drömmen med att de får en utbildning till ett yrke som de kan försörja sig på. De går genom öppna dörrar för nya möjligheter för sina liv!

Text: Gitten Thornberg

Ditt stöd gör det möjligt att utveckla arbetet. Du kan ge en gåva till Sisters Internationals Plusgiro 47 08 00 – 4. Märk gåvan “Indien”. Vill du bli månadsgivare kan du kontakta Sisters International på info@sisters.nu eller 08-540 203 28.