Under de år som jag har jobbat med missionsarbete i Indien, så har jag fått lära mig att där tänker och agerar man på ett helt annat sätt än här i väst.

När man gör den första resan till Indien blir det som en riktig ”chockbehandling”. Det är egentligen inte fattigdomen och eländet i sig, utan det system och den samhällsstruktur man möter när man besöker Indien, som exempelvis kastsystemet, det religiösa systemet och värderingen av en mänsklig individ.

Vi har mött både ett och annat på våra resor i Indien, som när vi passerade en by på 100 000 invånare mitt på en marknadslördag, så hade man en öppen auktion på unga kvinnor. Alla vet vad som väntar dem – men ingen reagerar eller agerar. Det vi sett växa upp i Sisters Internationals arbete, nämligen Naomi Sisters home, har verkligen blivit en oas för kvinnor som kommer från helt otänkbara omständigheter. Den 1 december 2013 flyttade de första kvinnorna in på hemmet och därefter har arbetet byggts upp steg för steg. Idag bor det 26 kvinnor där och det finns utrymme upp till 40 kvinnor. Efter ett drygt halvår gjorde man en första utvärdering av verksamheten. Det man då kom fram till i utvärderingen var följande;

1. Man är mycket tacksam att man fick rätt personal, ledare som fungerar och arbetar i enlighet med den utarbetade verksamhetsplanen.

2. Man konstaterade att man mötte många svåra och komplicerade frågeställningar. När en del kvinnor kom till hemmet var de så neddrogade för att de gängledare som ”ägt” dem skulle kunna använda dem i deras syften. Därför har de fått jobba med avgiftning. För några har det gått snabbare, andra har det varit väldigt mycket arbete omkring för att få dem drogfria. I de fallen har man inte kunnat lämna kvinnan, varken dag eller natt. Det är fantastiskt att höra om den stora förvandlingen, när dessa kvinnor blir fullständigt fria och går från mörker till ljus. Där de får lämna det gamla livet och bli upprättade i sin självbild och identitet.

3. Det kom ett helt nytt direktiv från polisen, att en gång i veckan åka till polisstationen och visa upp de kvinnor som kommer från prostitution. Det har varit en praktisk utmaning, inte minst med transporterna. Därför har ett stort behov nu blivit aktuellt – de behöver en minibuss för dessa transporter. Men, även när det gäller utflykter och andra resor för kvinnorna så är det ett stort behov av en mindre buss.

4. I utvärderingen såg man också att det behövdes en sysselsättning som investerade i kvinnornas framtid. Man började be för detta. Kvinnorna på hemmet behövde ett yrke, som de sedan kan försörja sig på – och som på så sätt hjälper dem att inte gå tillbaka till samma elände som de kom ifrån när de slussas ut och lämnar hemmet efter rehabiliteringen.

Genom ett under öppnades under sommaren ekonomiska möjligheter att starta en sömnadsutbildning på kvinnohemmet. Man köpte in symaskiner, material m.m. och anställde en lärare. Nu är utbildningen i full gång. Än en gång har vi fått se, att i svåra omständigheter, så reser sig något fantastiskt upp. En möjlighet där kvinnors liv får upprättelse till en helt ny framtid. Allt detta sker genom de gåvor, sponsorer och faddrar som genom Sisters Internationals arbete ger stöd, tillsammans med Missions- och biståndsorganistionen, Eternal Word Ministries, Ett stort tack till er alla – att ni sträcker er i kärlek och barmhärtighet. Bibelordet säger att ni kommer att skörda efter kärlekens bud.

Text: Gitten Thornberg

BLI FADDER och förändra framtiden för en kvinna i Indien! För 300 kr i månaden kan du bidra till att en kvinna på Naomi Sisters Home får mat, hälsovård, terapi och utbildning. Du kan även dela fadderskapet och bidra med 150 kr . Anmäl ditt fadderskap på www.sisters.nu/blifadder

( Den här artikeln kommer som en rapport från utgåvan av Sisters Internationals medlemstidning Sisters Magazine, nr 1/2015.)