Byggnadsprojektet av ett ”kvinnohus” för änkor och utsatta kvinnor i Thiyagadurgam, Villupuram distrikt i Tamil Nadu Stat, som ligger i sydöstra Indien.

Huset kommer att rymma 25 kvinnor, där 4 kvinnor delar sovrum. Framför allt kommer man att ta hand om änkor som lämnats av sina familjer, övergivna och utan något underhåll. De får ofta bo under presenningar i staden, utan något finansiellt stöd av tidigare släktingar. En annan målgrupp är kvinnor som man kan rädda ifrån prostitution.
Man kommer att förse dem med husrum, mat, kläder och fri medicinsk vård.
Huset kommer att byggas som en enplansbyggnad i närheten av det nybyggda barnhemsområde som under 2011 byggts i Thiyagadurgam och kommer att rymma drygt 200 barn och ungdomar. (Skiss ovan.)
På barnhemsområdet finns en särskild WC-byggnad för toalettbehov. Även en särskild köksbyggnad har byggts på området, där maten lagas för alla de barn och ungdomar som finns på barnhemmet såväl som den personal som arbetar där. Dessa byggnader kommer att användas även för det planerade ”kvinnohuset”.
I den stora barnhemsbyggnaden finns stora samlingslokaler, kontorsbyggnader och även rum för medicinsk personal att arbeta i. Av den anledningen finns det inte ett eget behov för en samlingslokal i ”kvinnohuset”.
I övrigt befinner sig många indier utomhus större delen av dagen under hela året, förutom några månaders regntid, eftersom man har en normal temperatur mellan +28 — 38 grader.

Närheten till det stora barnhemmet gör att de kvinnor som kommer att bo i huset automatiskt kommer att få dagliga värdefulla aktiviteter att hjälpa till med i arbetet med barnen och exempelvis engageras i att sy kläder för barnen och sig själva.

Lokala arkitekter har ritat ett förslag på en enplansbyggnad för ”kvinnohuset”. Bygget av huset tar mellan 6-8 månader att utföra, beroende på de lokala omständigheterna som exempelvis vädret och byggnadsarbetarna består av lokala arbetare från området.
Kostnaden för uppförandet av ”kvinnohuset” är 14 200 Euro – det vill säga 125 000 kronor. Kostnaden för att driva huset med mat, kläder och andra behov för 25 kvinnor kommer att ligga på ca 500 kronor i månaden per kvinna.

Sedan flera år tillbaka har Missionsorganisationen som John och Catherine Raijah arbetar med, EWM, bett om och sökt efter möjligheter att utveckla sitt arbete bland de utsatta kvinnorna i Indien.
Så många av Indiens kvinnor lider under betryck, av ensamhet och utsatthet – och tvingas ofta in i prostitution för att överleva. Änkor som lämnas vind för våg av sina släktingar. Utan underhåll, utan ekonomiska möjligheter och utan både mat och möjligheter att försörja sig.
Catherine och John har upplevt Herrens uppmaning om att vårda sig som faderlösa och änkor – som en ren gudstjänst inför Gud. De faderlösa har man försökt sträcka sig ut till och har 7-800 barn i barnhemmen – och redan nu försöker man varje månad göra speciella insatser för änkor och utsatta kvinnor genom att ge dem kläder och ett mål mat varje månad. Dessutom försöker man placera ut änkor i kristna hem som har möjlighet att ta hand om dem.

De uppmanar – och utmanar – Sveriges kvinnor att genom Jesu kärlek göra en konkret handling och ge dem ett nytt hopp och en framtid att leva. Genom praktisk, aktiv handling och genom andlig vägledning kan Sisters International utgöra skillnaden för Indiens kvinnor.
Från kvinnor – till kvinnor. Från systrar – till systrar.