Hennes föräldrar dog när hon var liten, hon fick växa upp hos släktingar som utnyttjade henne till att arbeta från 6 års ålder för att de skulle få pengar. De misshandlade henne regelbundet och hon sökte en väg att komma bort från sin situation.

När hon var 16 år stod hon inte ut längre. Då beslutade hon sig att fly bort från de tuffa omständigheterna och arbetet som hon tvingades till. Släktingarna anmälde henne och hon blev satt i ett hem för unga flickor. Där var omständigheterna så svåra att hon inte härdade ut och hon försökte ta sitt liv. Efter självmordsförsöket så fick hon en kontakt med kvinnohemmet – NSH.

Hur kändes det att komma till NSH?

–  Jag var mycket rädd när jag kom hit, att omständigheterna skulle vara lika som på flickhemmet.

Hur har tiden på kvinnohemmet varit?

Selva berättar att hon till sin förvåning mötte människor som var vänliga och snälla mot henne. De talade uppmuntrande till henne fick henna att se framtiden i ett bättre ljus.
–  Jag var van att lägga mig hungrig och ständigt känna oro och fruktan för vad som skulle möta mig. Här har jag fått mat flera gånger varje dag och jag bär inte längre på oro och ångest.

Har något varit svårt på kvinnohemmet?

–  Det var verkligen svårt att börja bearbeta min bakgrund -och de omständigheter som jag levt i ända sedan jag var liten när mina föräldrar dog. När jag började slappna av och kunde ta emot den kärlek och omsorg jag mötte här – så kunde jag börja bearbeta mina trauman, men det har varit svårt för mig.

Vad tycker du har varit bra med att vara här?

– Det största har nog varit att jag kunde ta emot att det finns en levande Gud som älskar mig!

Att jag inte längre är förkastad.

Hur ser du på framtiden?

–  Den tid jag varit här har förändrat förutsättningarna för min framtid. Idag går jag på sömnadsutbildningen – och jag älskar det. Jag har ett hopp om att ta examen och så småningom kunna arbeta och försörja mig själv. Det var en fullständigt omöjlig tanke innan jag kom hit – jag trodde inte då att jag skulle överleva.

Något mer du vill säga?

–  Hälsa till de kvinnor i Sverige som sponsrar mig och andra kvinnor i samma situation. För oss betyder det ALLT att får en möjlighet till att börja ett nytt liv!