Joanna Eliasson åkte 2013 ner till Uganda för att hjälpa till som volontär på ett babyhem i Kampala.

– Min tanke först var att ta ledigt från mitt egna företag i Sverige i 1 år och göra en hjälpinsats i Afrika.
Men efter 1 år blev det istället hennes nya hemland, nu bor och jobbar hon full tid med STEPS sedan 5 år tillbaka.

Joanna berättar om STEPS:
STEPS är en ideell förening som startades 2014. Föreningens mål är att hjälpa föräldralösa och fattiga barn i Kampala/Uganda, främst de barn som lever på gatan. I Kampala finns tusentals gatubarn som är mycket utsatta och som kämpar för att överleva dag för dag.
Vi arbetar för att de ska få en bättre framtid med framför allt att barnen skall kunna få gå i skolan, men även med boende, mat och läkarvård.
Vi arbetar också med att återförena barnen med sin familj eller en fosterfamilj, så att de inte behöver växa upp på institution/barnhem. Genom familjehjälp och stöttning förändra deras hemsituation så att deras levnadsvillkor förbättras. Vi försöker anpassa våra hjälpinsatser till barnens behov och våra projekt är alltid långsiktiga för att få en hållbar situation som kan göra skillnad.
I år har vi den stora glädjen att vi kunnat påbörja bygget av ett rehabiliteringscenter för gatubarn. Stipendiet från Sisters International kommer väl till pass när vi har mycket kvar att göra för att färdigställa detta viktiga projekt så att fler barn kan få hjälp.

Vi är oerhört tacksamma för gåvan!

Steps forward for a better future!
www.stepsforward.se