Under sommaren ordnades det sommarläger på ett kristet universitet i Oradea. Sisters International bestämde sig för att stå för lägerkostnaderna för 10 barn. Man fick ansöka om en plats och Rontau ansökte om plats för 10 ungdomar, men de fick tyvärr avslag p.g.a. att man inte hade fått läkarintyg på att barnen var friska. Det blev en besvikelse för barnen som hade längtat till lägret.

Då ordnade Östeuropeiska Bibelskolan tillsammans med Sisters International ett eget speciellt läger för barnen från Rontau på ÖEB´s skola inne i Oradea. Där fick barnen ha ett alldeles eget läger där de bjöds på både undervisning, lek, sång, pyssel, frukost, lunch och fika under ledning av de bibelskolelever som håller i arbetet ute vid centret.