Bacau den 8 December 2013

Till Sisters International

Vi vill glatt meddela att på grund av ert stöd har en grupp på 25 frihetsberövade kvinnor från Bacau Penitentiary fått chansen att lära sig ett hantverk – sömnadsarbetare. Och detta är en möjlighet som inte många frihetsberövade människor vanligtvis kan få!

Fängelseledningen är verkligen glad och tacksam mot denna möjlighet ni givit för att driva denna examenskurs . Vi som fängelsemissionärer uppskattar djupt er vilja att investera i denna sårbara grupp av personer som, utan ert och vårt stöd har minimala utsikter till återintegrering i samhället och nästan ingen möjlighet att försörja sig .

Kvinnor som går kursen är mycket glada att de är på väg att lära sig ett hantverk som ger dem möjlighet att hjälpa sina familjer. De hade redan lärt sig en del av de teoretiska lektionerna och den 5 december gör vi en månads säsongsuppehåll. Några av kvinnorna kommer att tillfälligt flyttas till andra fängelser i syfte att komma närmare sina hem och för att underlätta mötet med sina barn. Vi förbereder för andra program och uppgifter som hör ihop med jul och årsskiftet. De kvinnor som är kvar i programmet kommer att få dagspermissioner med fängelsemissionen för att sjunga julsånger och recitera dikter på ålderdomshem. Sömnadskursen startar igen efter den 5 januari 2014 och vi planerar att ta bilder då och skicka dem till er.

Vi nämner också att när det institut som erbjuder kvalificerade och acrediterade tjänster för undervisning i sömnad, efter våra diskussioner förstod, att vi driver det här projektet på frivillig basis, utan någon ekonomisk eller materiell vinning, bestämde lärarna för att undervisa frivilligt, och begär inte ersättningfrån vår sida. Lön till lärarna skulle ha ökat kostnaden

Tack och vår djupa uppskattning,

Mihai Enea Direktör SUP Moldavien