Du kan bli fadder till en kvinna på något av kvinnohemmen i Indien. Där finns nu sammanlagt cirka 70 kvinnor. Många av dem kommer från trafficking och får rehabilitering, boende, utbildning och utslussning till arbete i samhället. Konceptet är unikt med i stort sett 100 procent lyckade stödinsatser. När vi får in din anmälan om att bli fadder tar vi kontakt med dig.

Fyll i formuläret nedan: