Se videor från några av våra arbetsområden

Sisters International är en kvinnoförening med fokus på Uppmuntran & Undervisning, Nätverk & Relationer samt Rättvisa & Praktisk Hjälp.

Sisters i Rumänien 3:48

Se lite av vad Sisters International arbetar med i Rumänien.

Sisters Julpåsar 4:37

De senaste åren har föreningen distribuerat över 3 000 Julpåsar varje år.

Sisters Gala 4:31

Från en Gala till förmån för kvinnor som lever i utanförskap.

Våra arbetsområden

Om Sisters International

Sisters International är en kvinnoförening med över 2 300 kvinnor i nätverket och ett 15-tal lokalgrupper över hela Sverige. Hos Sisters International hittar du ett nätverk som kan vara med och ge dig vänskap, uppmuntran, undervisning och tillväxt, men även kan vara ett sätt att kanalisera de gåvor som finns i ditt liv. Sisters International bygger på en kristen värdegrund som betonar alla människors lika värde.

Vad gör Sisters International?

 • Uppmuntran & Undervisning

  • Kvinnokonferenser runt om i landet
  • Seminarier & Undervisningsdagar
  • Mentorskapsprogram
 • Nätverk & Relationer
  • Bygger lokalgrupper runt om i Sverige som aktivt arbetar för att hjälpa och uppmuntra kvinnor i deras egen stad.
 • Rättvisa & Praktisk Hjälp
  • ”Sisters Julpåse” till kvinnor som lever i hemlöshet, drogmissbruk och prostitution i Sverige.
  • Mat & förnödenheter till romska familjer som lever i Rumänien.
  • Integrationsarbete i staden Rontau i Rumänien.
  • Hjälp till självhjälp genom sömnadsutbildningar både i Indien & Rumänien.
  • Stöd & rehabilitering för utsatta kvinnor och änkor i Indien, bl a genom kvinnohemmet Naomi Sisters Home.

Vill du vara med och stödja Sisters Internationals arbete?
Bli medlem eller ge en gåva till Plusgiro 47 08 00-4.