Julen 2023 hade Sisters International möjlighet att skapa ett fantastiskt julfirande i samarbete med EWM.

Naomi Sisters Home
Det var med stor förväntan och glädje som de boende på kvinnohemmen – Naomi Sisters Home 1 och 2 – samlades för att delta i julfesten.
Varje mottagare fick en julpåse fylld med en sari och julgodis. Sedan blev alla bjudna på en utsökt julmåltid. Det blev ett fint och minnesrikt julfirande som förmedlade glädje, frid och hopp.
De som kommer till Naomi Sisters Home för rehabilitering och hjälp har möjlighet att få en sömnadsutbildning. Examen för dem som gått färdigt utbildningen planeras till mars-april 2024.

Julfirande I KK Nagar
Under årens lopp har EWM stöttat befolkningen i den här byn och omgivande byar genom olika humanitära insatser: livsmedelsstöd, byggande av hus, borrning av brunnar och annan humanitär hjälp. Vid flera tillfällen har Sisters International haft förmånen att få ge stöd till behövande.
De flesta av byborna arbetar för daglön. Livet är inte lätt för dessa familjer och att köpa en julklapp är inte möjligt.
Några barn från EWM:s barnhem kom till byn och uppträdde med dans. Omkring 200 barn var samlade. Barnen var mycket glada och såg fram emot att få sina presenter. Julens budskap förmedlades och sedan kom det efterlängtade ögonblicket då julklapparna delades ut. Det var en fantastisk syn att se barnens leenden när de öppnade sina jullådor.
Från EWM, kvinnorna på kvinnohemmen och från byn KK Nagar kommer ett stort TACK till Sisters International och alla understödjare för att detta kunde bli möjligt även denna jul.