Genom riktade gåvor och sponsring kunde Sisters International förmedla hjälp till större insatser i Indien under slutet av 2021. Eternal Word Ministries (ETW), som är Sisters Internationals samarbetsorganisation i Indien, driver förutom barnhem även en skola för cirka 300 barn.

Hannaskolan som vunnit pris som regionens bästa skola flera år i rad fick stöd till skoluniformer, väskor, skolböcker och anteckningsböcker. De som går på skolan kommer från organisationens barnhem, men också från fattiga familjer i närområdet. Alla dessa barn erbjuds gratis skolgång. I Indien är det obligatoriskt med skoluniform för olika åldersgrupper. Det köptes in 3 olika uppsättningar av skoluniformer förutom den svartvita dräkt som användes vid julfirandet.
Barnen fick också skolväskor i olika färger.
På flickhemmet där det finns cirka 200 flickor kunde det investeras i 5 uppsättningar av kläder till barnen.
Julprogrammet för barnen på barnhemmet innehöll sång, musik och en fin julmåltid. Det var också vid det tillfället som barnen på barnhemmet fick ta emot sina skolväskor som var fyllda med leksaker och andra saker som hör till deras åldersgrupp.

Byn Karamakudi är en by där det bor fattiga romer. Ledaren i byn hade hört talas om andra hjälpinsatser som EWM gjort och hörde av sig om hjälp. När teamet från EWM kom till byn så upptäckte de att det var många barn som var föräldralösa eller bara bodde med en ensamstående förälder. De flesta av familjerna i byn hade aldrig hört talas om julen och dess betydelse.
Det ordnades ett stort julfirande då ett 100-tal barn fick presenter i form av en stor jullåda.
Begeistringen var stor och när barnen öppnade sina presenter var det både skratt och rop av glädje. Det blev en mycket speciell dag för hela byn.

EWM har skickat hjälp till byarna Gantharvakkottai och K K Nagar under flera års tid. Det har inneburit hjälp med att bygga hus, tillhandahållande av säkert dricksvatten och mycket mer. Från byarna kommer också barn som är inskrivna i Hannaskolan och de får gratis transport.
Vid jultid gjordes en speciell satsning där totalt 322 familjer nåddes. Varje barn fick en ny T-shirt tillsammans med en personlig julklapp.
På kvinnohemmen Naomi Sisters Home 1 & 2 blev det ett fantastiskt julfirande med presenter till kvinnorna där de bland annat fick saris.
Från Indien kommer en stor ström av tacksamhet över det generösa stöd de fått i slutet på året. Det har gjort julfirandet till något alldeles speciellt för så många familjer och barn från fattiga samhällen i Indien.

text EWM och Roger Arnfjell foto EWM