Trots att Covid-pandemin har drabbat Indien mycket hårt med cirka 12 miljoner coronasmittade, fortsätter Sisters Internationals samarbetspartner, Eternal Word Ministries, att sträcka sig ut till Indiens befolkning.

Kvinnorna som kommit till Naomi Sisters home har funnit en fristad på kvinnohemmet, ut ur slaveri, prostitution, misshandel och utanförskap. Här får de en tid av upprättelse, där de får ta emot rehabilitering för ande, själ och kropp. De får chans att bygga upp en tro och får hopp om en bättre framtid. De kan äntligen lyfta blicken och se framåt.
Under 2020 har omkring 70 kvinnor deltagit i rehabiliteringsprogrammet på NSH. För var och en av dem har man sett påtagligt positiva resultat, mentalt och andligt. Många av dem har också fått medicinsk vård på grund av den misshandel de har utsatts för.
NSH har inte bara blivit en fristad för dem, utan också blivit som ett hem där de känner sig trygga med personalen och sina medsystrar. De är mycket glada och tacksamma för den sömnadsutbildning som erbjuds dem på NSH, då utbildningen kan ge dem ett framtida jobb. Målsättningen med rehabiliteringen är att de ska kunna leva självständigt och bli självförsörjande. En höjdpunkt för många av dem som genomgått sömnadsutbildningen var examen i mars 2020, då 25 elever även fick var sin symaskin i gåva för att starta sitt nya arbetsliv.
På grund av pandemin blev det en viss fördröjning för det julprogram som man brukar ha varje år, eftersom man följde regeringens riktlinjer och restriktioner.
De firade likväl jul tillsammans, där samtliga kvinnor på NSH fick varsin julgåva med en uppsättning kläder, så kallade ”saris”, och hygienartiklar. I samband med julfirandet och den fina julmiddagen bjöd man in familjemedlemmar till de kvinnor som hade möjlighet att återse dem. EWM delade också ut en 10-kilos rissäck till dessa familjer till deras stora glädje. Tyvärr tillät inte vädret lika mycket fotografering som vanligt då det var kraftigt ihållande regn under julfirandet, men arrangemanget och festligheterna var inte mindre för det.
Pandemin har dramatiskt påverkat alla indiers liv och tillgången på mat har varit mycket begränsad. Alla kvinnor på NSH har under den här perioden varit ivriga att delta i EWM-teamets arbete med att förse fattiga byar omkring kvinnohemmet med hjälp. De har arbetat flitigt med matlagning och servering för distribution av 700 –800 matportioner flera gånger i veckan. På myndigheternas begäran har man genom sömnadsutbildningen också tillverkat mer än 70 000 munskydd och assisterat EWM-teamet och dess ledare så mycket de har kunnat. Genom att kvinnorna har fått vara en viktig länk för att hjälpa andra människor i kris har man tydligt kunnat se hur de har vuxit. Naturligtvis har alla säkerhetsåtgärder som varit nödvändiga för att skydda dem själva iakttagits, genom bland annat fysiskt avstånd, handtvätt och handsprit och genom att använda munskydd.
Eternal Word Ministries, dess medarbetare tillsammans med Chatrine och John Rajiah, riktar ett stort tack till Sisters International och deras vänner för allt värdefullt stöd som de fått under året som gått.

Barnen i Gantharvakkottai området
Sedan nedstängningen skedde i Indien i mars 2020 har Eternal Word Ministries arbetat i byarna i Gantharvakkottaiområdet, genom att återkommande bistå dessa fattiga bybor med mat och rent vatten. De människor som bor i området lever långt under existens-
minimum även med indiska mått, och lever under mycket primitiva och enkla förhållanden. De bor i hyddor av trä och bambu med plastskynken till tak. De har inte tillgång till rent dricksvatten och mycket dåliga sanitära förhållanden. Då det har varit omöjligt för dem att finna arbete och tjäna pengar till sitt livsuppehälle, har de varit särskilt utsatta när pandemin drabbade Indien. Dessutom är många av dem kastlösa och därför helt utestängda från att få hjälp från myndigheterna.

Genom stöd av Sisters International i Sverige kunde EWM göra en insats för alla barnen i dessa fattiga byar, sammanlagt 165 barn, då de arrangerade ett julprogram för dem. Det blev ett fantastiskt tillfälle för barnen då de verkligen fick uppleva att någon brydde sig om deras livssituation. Man delade ut en julgåva och godis till vart och ett av barnen, där framför allt chokladen blev en stor succé hos dessa barn. Barnen, men även föräldrarna, var överlyckliga! För de flesta av barnen var det första gången som de överhuvudtaget fick en gåva till jul. Ja, detta var verkligen en glädjens dag även för de små barnen och deras ansikten lyste av lycka!

text Gitten Thornberg och EWM • foto EWM