Sisters International ska utifrån ändamålsparagrafen kunna ge stöd till utsatta grupper som kvinnor och barn med hjälpinsatser. Det ska också betonas att Sisters International inte är en utpräglad insamlingsorganisation utan en medlemsorganisation där den största delen av verksamhet bedrivs lokalt av de över 20 lokalgrupper som finns runt om i Sverige. Sisters International anordnar konferenser, driver ett professionellt mentorprogram och har en mångfald av aktiviteter bland kvinnor runt om i Sverige.

Detta uppdrag (de som i dag finansieras av gåvor till specifika ändamål) är att finnas till för de mest utsatta och för dem som riskerar utsatthet. Arbetet inom detta  verksamhetsområde ska bedrivas på ett sådant sätt att det erbjuder och medverkar till en bestående förändring. Verksamheten ska vara en trovärdig röst i samhällsdebatten kring utsatthet.

Hur bedrivs de olika projekten? Sisters International arbetar hela tiden med att försöka få så goda resultat som möjligt i förhållande till givna medel. Det innebär att vi arbetar med rapporter, uppföljning och personliga besök där projekten och olika arbetsinsatser bedrivs. Vi eftersträvar att vidmakthålla goda resultat avseende effektivitet och långsiktighet. Det innebär också att vi även i projektländerna strävar efter samsyn gällande effektivitet och långsiktighet i relation med andra aktörer. Rapporter ges löpande i medlemstidning och via hemsida och sociala medier.

Hur bedriver vi insamlingsarbete? Vi bedriver insamlingsarbete på flera olika sätt bland annat genom att skicka ut upprop till medlemmar mot speciella, riktade behov, ansökningar från företag, organisationer och stiftelser och även samarbete med andra organisationer avseende insamlingsmål.

Från vem/vilka tar vi emot gåvor? Vi samarbetar med alla som vill bidra till verksamheten. Gåvor tas emot från privata gåvogivare, församlingar, företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer.

Hur hanterar vi gåvor till specifika ändamål? Vi bedriver själva oftast verksamheter mot begränsade projekt. Om en gåva skänkts till en viss verksamhet eller ett visst projekt ska gåvan användas för just det ändamålet.

Tackar vi nej till gåvor och i så fall vilka och varför?
Vi tackar nej till gåvor som inte överensstämmer med vårt uppdrag, värderingar eller arbetssätt. Detta gäller till exempel gåvor från företag med näring inom alkohol, tobak eller vapenverksamhet. Det gäller även där misstanke finns om korruption, handel med illegala varor eller där samarbete söks bara för egen vinnings skull.

Administration och granskning
Styrelsen har sedan år 2013 angett att administrationskostnaderna för specifika projekt inte får överstiga 10 procent av insamlade medel. Under alla år har Sisters International inte tagit ut några administrationskostnader alls för fadderavgifter och löner utan detta går oavkortat till de projekt i Indien som bedrivs.

Sisters International granskas av auktoriserad revisor och rapporterar regelbundet sin verksamhet med dokumentation till Jämställdhetssmyndigheten.

(Bild ovan från arbetet i Indien. Alla fadderskapsavgifter går oavkortat till Indien utan administrationskostnader.)

 

Aktuellt

Nytt Hopp

| Konferenser, Sverige | No Comments
28 september 2019 14.00 - 17.00 Föreläsning i Östermalmskyrkan Kristianstad Annahita Parsan, Hammarbykyrkan, Stockholm, Gunilla Ludvigsson, Sisters International, Agneta Almqvist, Kristianstad, sångGunilla Ludvigsson, Sisters InternationalAgneta Almqvist, sångAnmälan: Biljett bokas på…

Närmare & Starkare

| Konferenser, Sverige | No Comments
Välkommen till kvinnokonferens i Eskilstuna 12 oktober 2019! Tid: Lördag 12 okt 10.00 - 17.00 Incheckning & Fika 9.00 - 10.00Kostnad: 150 kr inkl. fm + emfikaLunch kan beställas för…

”Dotter till en kung”

| Konferenser, Sverige | No Comments
Kvinnokonferens i Rättvik/Vikarbyn 6-8 september 2019 Hur ser Gud på dig? Vilka är hans planer för dig? En helg med undervisning, workshops, rekreation, lovsång och gemenskap. Välkommen till en kvinnokonferens…