Vi på Sisters International vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning (GDPR)

Insamling av uppgifter
Vi har bara de uppgifter som du själv gett till oss när du ansökt om medlemskap i Sisters International.
Vi skriver in personuppgifter som namn, adress, ålder, telefonnummer och e-postadresser i vår databas för de som anmält sig som medlemmar eller gett en gåva via Swish, bank eller plusgiro. Dessa uppgifter hanteras då i enlighet med det som behövs för nödvändiga utskick i relation till ditt medlemskap.

Laglig grund:
Egen begäran om medlemskap eller på annat sätt inlämning av personuppgifter för att få information från Sisters International.

Sparande av uppgifter
Vi raderar uppgifter så snart någon begär detta. Detta kan ske i samband med att någon avslutar sitt medlemskap.
Du kan begära radering av dina uppgifter om:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.
Personuppgifterna skulle behandlas på ett olagligt sätt.

Skyddande av personuppgifter
I Sisters International (kvinnoförening) är det i och med lagstiftningen för kvinnoorganisationer inte nödvändigt att vi har de fyra sista siffrorna i personnumret. Däremot behöver vi veta ålder när vi söker bidrag till föreningen. Det innebär att vi inte har ett register där de fyra sista siffrorna finns med, utan bara ålder.
Registret är lösenordsskyddat.
Sisters International ser till att bara de personer som faktiskt behöver handha dina personuppgifter för att föreningen ska kunna fylla sina åtaganden gentemot medlemmar och angivna ändamål har tillgång till dem.

Tillgång till personuppgifterna

  • Personuppgiftsansvariga
  • Systemadministratör, insamlingsadministratör och kundadministratör hos Sisters International har tillgång till alla personuppgifter.
  • Företag som handhar våra betallösningar (banker och betaltjänsleverantörer)
  • Tryckeri som hanterar våra utskick Personuppgiftsbiträden Tryckeri som trycker våra utskick
  • Företag som handhar betallösningar (bank och betaltjänstleverantörer)
  • Företag som gör specifika insatser för oss Som medlem/gåvogivare

Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig kan du begära att få tillgång i form av ett registerutdrag.
Dessa uppgifter skickas till din folkbokföringsadress.
Skulle det vara frågor är du välkommen att kontakta Sisters International via epost eller telefon.
Mån samt Tor 9-12, 13-16 samt Tel 08-540 203 28 och epost info@sisters.nu.