Lokalgrupper

Många lokalgrupper är aktiva i sitt geografiska sammanhang. Här är några som deltog som volontärer på ”Action Run” i Stockholm.

Syftet med Sisters lokalgrupper är dels att på lokal nivå arbeta för Sisters Internationals vision; att genom den kraft Guds evangelium ger förmedla försoning, upprätta relationer, ge nytt hopp och praktisk hjälp så att Guds rikes tillväxt sker i Sverige och i andra länder, dels att värva nya medlemmar till föreningen. Det syftet förverkligas genom att Sisters International…

  • stödjer befintliga kristna kvinnoorganisationer genom ett aktivt nätverkande
  • stödjer kvinnligt företagande genom utbildning och coachning
  • stödjer kvinnoorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
  • startar utbildningsinsatser som ger hjälp till självhjälp
  • engagerar människor till bön och praktisk hjälp för utsatta grupper som kvinnor och barn
  • bygger nätverk på olika sätt för att syftet ska uppnås
20
Lokalgrupper

Runt Sverige

Varje lokalgrupp arbetar
självständigt och med uppbackning.

En lokalgrupp kan se olika ut beroende på var i landet den befinner sig. Gemensamt är att den fungerar som en mötesplats för tjejer och kvinnor.· Lokalgruppen drivs med fördel i samarbete med en lokal församling/kyrka.· Där kan gruppen verka som ett stöd för församlingens redan befintliga eller planerade arbete, som exempel kan det ske genom att församlingen bjuder in Sisters i sitt arbete. Det kan ske genom regelbundna månadsmöten där möjlighet till det finns, eller genom att bli ett stöd för församlingar i deras redan befintliga verksamhet. Utifrån detta kan t ex

  • lovsångs- förbönsstunder ordnas, temadagar, ”tjej-kvällar”, kvinnofrukostar, konferenser etc.
  • ”ortens-behov” projekt; de lokala satsningar som görs för att vara till hjälp för sin orts behov (nattvandring, mentor för unga tjejer, soppkök, second hand, kompis på skola etc.)
  • utdelning av Sisters julpåsar
  • mentorskapsprogram

En lokalgrupp kan bestå av 2-3 personer och uppåt. Den är öppen både för kvinnor som är medlemmar och som inte är medlemmar i föreningen. Beroende på antalet deltagare i gruppen krävs en eller flera ledare, men alltid en som är lokalgruppsansvarig som ansvarar för gruppen och har kontakten med representant från Sisters styrelse. Lokalgruppen kan få ekonomisk hjälp inför projekt som ska arrangeras. Ansökan för detta sker via lokalgruppsledaren och representant från Sisters styrelse. Sisters kan tillhandahålla varje lokalgrupp med affischer inför ex månadsmöte och andra satsningar. Affischerna kommer ha Sisters Internationals logga för att Sisters ska kännas igen var man än befinner sig i landet och att ett ”varumärke” genom det skapas. En lokalgrupp kan startas efter kontakt, och/eller personligt besök av representant från Sisters styrelse.

Dokument om Sisters Lokalgrupper

Vill du ha hjälp att hitta den lokalgrupp som är närmast dig?
Eller vill du vara med och starta upp en lokalgrupp i din stad? Kontakta oss.


Södra Sverige
Malmö Monika Jensen monikajensen35@hotmail.com
Eslöv Anette Nilsson tillanetten@gmail.com
Kristianstad Britt Hansson britt.hansson@salongvagen.se
Bromölla Elizabeth Lindau eliza-l1@live.se
Örkelljunga Evalotta Kjellberg evalottak@spray.se
Örkelljunga Ann-Louise Håkansson al.650227@gmail.com
Markaryd Ingegerd Lenander ei.lenander@telia.com
Ängelholm Eva Bendroth evabendroth@yahoo.se
Halmstad Majvi Alkass majvi@kornhill.se

Mellansverige
Öckerö Jeanette Alfredsson jeanette.alfredsson@gmail.com
Öckerö Marianne Svensson marianne.svensson123@telia.com
Mölndal Sarah Skogberg karin.skogberg@gmail.com
Vetlanda Kerstin Elbrink kerstin@elbrink.se
Lessebo Margita Nilsson margarin@live.se
Västerås Isabelle Arnfjell isabelle@newlifevasteras.se
Stockholm Marie Arnfjell marie@sisters.nu
Örebro Inga-Maj Erensjö ingamaj.e@comhem.se
Gävle Lili André lili@sisters.nu

Norra Sverige
Skellefteå Ramona Lönnebo ler@lonnebos.se
Luleå Harriet Gardebjörk harriet.gardebjrk@telia.com
Bjurholm Gitten Thornberg gitten.thornberg@hotmail.com
Piteå Ida Sandström isandstrom78@gmail.com
Umeå Linda Arctaedius lindaarctaedius@yahoo.com
Ånge Maud Olsson maud.olsson@svenskakyrkan.se
Älvsbyn Nana Karlsson nakaarly@gmail.com

Bli medlem

Du kan använda formuläret nedan för att gå med som medlem i Sisters International