Nu finns det möjlighet för dig som är kvinna att ansöka om eller nominera någon till Sisters Internationals Stipendium.
Två stipendier delas ut till kvinnor som visat intresse inom näringsliv, organisation, kyrka eller ideellt arbete och där initiativ tagits samt åtgärder genomförts och därigenom åstadkommit positiva effekter.
I år delas ett stipendium ut till dig som är under 30 år, samt ett från 30 år och uppåt. Sökanden bör dela den kristna värdegrund
som Sisters International vilar på.
Nomineringar och ansökningar bör vara Sisters International tillhanda
senast den 1 september 2022.

 

Fyll i uppgifterna nedan. De ligger till grund stipendieansökan. OBS! Du kan även söka för egen del.
Fyll i namn, telefon och epost till dig som nominerar.

***

***