När stiftelsen 100% den 5 mars meddelade att de skulle bidra med support för ukrainska flyktingar var det fråga om en alldeles speciell timing. Sisters International hade redan påbörjat en insats inför Internationella kvinnodagen och fick då reda de enorma behov som uppstått. Genom gåvan kunde insatser påbörjas genast.

Genom samarbetet med Star of Hope Romania, som redan tagit initiativ att vara på plats, kunde behoven identifieras och fyllas. Det visade sig att Sisters International var den första organisation utifrån, som kom med hjälp vid gränsövergångarna nära Iasi, Rumänien. När kvinnor och barn satt utan värme i tält vid gränsövergången kunde Sisters International bidra med medel till filtar och värmare. Star of Hope Romania hade en tillgänglig elektriker som snabbt kunde koppla in elvärmarna.

Vid gränsövergångarna Albita och Siret har flyktingarna fått mat, vatten, frukt, våtservetter, godis och juice. Under de första 3 veckorna blev 1500 flyktingar hjälpta på olika sätt. Det köptes även in madrasser och sängkläder så att det var möjligt att akut härbärgera de som behövde den hjälpen.
Arbetet vid den östra rumänska gränsen tog så småningom en annan karaktär eftersom det blev behov att hitta permanenta boenden till familjer och även behov av att hjälpa barn med handikapp.

När teamet från Star of Hope Romania, vid ett tillfälle, var på väg tillbaka från gränsen mötte de en minibuss. I den fanns 14 personer – kvinnor och barn. Bussen, som en kvinna körde, kom från Ukraina och hade inga säten eller någon värme. De togs till centret och var totalt nedfrusna när de äntligen kom fram. När teamet erbjöd dem mat så började de gråta så mycket att det nästan var omöjligt att stoppa dem. När de sedan delade sina tankar för framtiden så handlade det om att få återvända hem till vardagen och till sina män.

Många gånger var arbetssituationen för Star of Hopes team otroligt tuff. Det rörde sig om hela dagar av outtröttligt arbete för att hjälpa. Myndigheter på plats klarade inte av att hantera situationen och bad om hjälp. Det var till och med så att teamet som arbetade vid ett tillfälle hamnade på rumänsk TV för sina insatser.