Sisters International satsar den närmaste tiden på att arbeta för och utveckla redskap för att hjälpa och bistå unga kvinnor.

Samtalsjour

En av saker som Sisters International utvecklar just nu är en Samtalsjour.

Café

Tjejcaféer är lätta att organisera och fyller en fantastisk funktion.

Mentorprogram

Sisters International har utvecklat ett Mentorprogram för unga tjejer - "Jag är, Jag kan, Jag vågar"

Musik

Sång och musik skapar glädje och läker själen. Det är en del i byggstenarna för Ung Kvinna.

Efter många år av funderande och planerande kommer vi nu att satsa 100 procent på Ung Kvinna.
Tyvärr visar forskning och studier på att psykisk ohälsa går ner i åldrarna och ökar framför allt hos unga kvinnor. Det senaste året med pandemin har inte gjort saken bättre. Utsattheten hos unga har ökat, all tid vid sociala medier har skapat destruktiva beteenden och längtan efter gemenskap och hälsosam input har aldrig varit större.

– Vi ser att flickor och unga kvinnor oftare får diagnoser som ångest, depression och självskador än pojkar och unga män. Den psykiska ohälsan ökar också snabbare hos flickor och unga kvinnor. För att nå en jämställd hälsa är det viktigt att lyfta fram den psykiska hälsan och motverka problemen, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.
Från rapporten “Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa” (2021-2).

Hedvid Ingemarson/Rizell kommer att från och med April månad börja arbeta för Sisters International med inriktning Unga kvinnor.

Vi vill skapa en plattform för unga att mötas på – online men också i verkligheten så fort Covid är över. I projektet finns det olika fröer om hur vi kan möta de unga; Samtalsjour Mentorprogram, Musik, Café, Föreläsningar, m.m. Ta gärna kontakt med oss via formuläret nedan för att få veta mer.

Jag vill veta mer om Ung Kvinna!