Sammanfattning – Arbetet i Indien

I Indien har Sisters International arbetat på olika sätt sedan 2011. En del av Sisters Internationals syfte är att hjälpa kvinnor och barn som är utsatta. Detta har skett i Indien genom engagemanget att hjälpa gatubarn och kvinnor som befinner sig i utsatta situationer. Två kvinnohem har byggts där kvinnor som varit utsatta för trafficking, misshandel eller andra ytterst svåra omständigheter kan få en fristad, rehabilitering och utbildning.

Den första sömnadskursen arrangerades i Kalamavur, Indien. En lärare anställdes och 6 symaskiner inköptes. Kvinnorna får lära sig allt från mönster till att klippa till och sedan sy. Efter slutförd utbildning har kvinnorna fått diplom och en egen symaskin. På samma plats drivs idag 2 sömnadskurser parallellt. En kurs pågår ett år till en kostnad av 50 000 SEK.

Vart och ett av kvinnohemmen tar emot 30+ kvinnor. Sisters Internationals medlemmar, Ljungandalens församling, privatpersoner, Second Hand och andra organisationer ser till att kostnaderna för kvinnohemmen betalas löpande.
Ett fadderskap innebär att en kvinna får husrum, mat, kläder, medicinsk vård, och hjälp med rehabilitering från tidigare trauman.
Under 1-2 års tid får de en hjälp som totalt förändrar framtiden för dem. Ett fadderskap kostar 150/300 kr per månad.

Sisters International har även regelbundet samlat in pengar till gatubarn. Vid jultiden har de fått ett riktigt fint julfirande. På en plats har matutdelningen fortsatt veckovis under hela året.

Nedan kan du se en video från den hjälp som kom till en by som drabbats av cyklonen Gaja.

BLI FADDER - LÄS MER!
Ge en gåva direkt via Paypal
Naomi Sisters Home

Sisters International har samlat in pengar till byggnation av två kvinnohem i Indien.

Gatubarn

Hundratals gatubarn i Indien har fått hjälp genom Sisters International.