Sammanfattning av projektet i byn Rontau

År 2014 startade Sisters International ett integrationsarbete i byn Rontau, strax utanför Oradea, Rumänien. Nästan alla romer i Rontau är arbetslösa och situationen är svår för barnen. Genom integrationsprojektet vill man göra allt man kan för att inspirera romska barn att gå i skolan. Genom läxhjälp och mat/dryck skapas möjligheter för att barnen på ett bra sätt ska kunna komma in i skolsystemet och få utbildning. De får hjälp med att lära sig läsa, skriva, räkna. Man hittar även på sociala aktiviteter för barnen för att skapa en trivsam och rolig miljö. Rontau är en av de större romska byarna i området med cirka 400 barn. Integrationsarbetet sker i samarbete med Östeuropeiska bibelskolan.

Rumänska romer lever i fruktansvärda förhållanden. Mindre än 30 procent av romerna har ett jobb, och att bostadssituationen är förfärlig. Hela 84 procent av rumänska romer bor i hushåll som saknar antingen rinnande vatten, el eller avlopp. Det är svårt att veta exakt hur många romer det finns i Rumänien, men det rör sig troligen om ett par miljoner. Den officiella statistiken säger att det är omkring 600 000 romer i Rumänien, men bedömare menar att det kan röra sig över 2 miljoner. Många romer är inte registrerade och finns därmed inte i statistiken.

Sisters International arbetar aktivt med hjälp och stöd till romer i Rumänien. Det gäller allt från långsiktig hjälp till akut hjälp till dem som har det allra svårast. Du kan ge en gåva till Sisters Internationals Plusgiro 47 08 00 – 4. Märk gåvan “Rumänien”. Vill du bli månadsgivare kan du kontakta Sisters International på info@sisters.nu eller 08-540 203 28.

 

Projekt

Hjälp med läxläsning i byn Rontau

Det som händer…

Genom ekonomiskt stöd från Sisters Internationals medlemmar och andra sponsorer kan ett team från Östeuropeiska bibelskolan, flera gånger i veckan, åka ut till byn Rontau och hjälpa barnen. Just nu färdigställs extra rum som skapar möjlighet till samlingar av olika slag.

Genom ett långsiktigt arbete

i byn Rontau får barnen hjälp med

läxläsning, aktiviteter samt ledarträning.

För de romska barnen i byn Rontau är det avgörande att få möjlighet att fortsätta skolan. Genom socialt stöd, hjälp med läxläsning, olika aktiviteter och ledarträning byggs en bättre möjlighet till högre utbildning och arbete i framtiden. Sisters International ger ett kontinuerligt ekonomiskt stöd så att detta integrationsprojekt kontinuerligt kan fortsätta.

Aktuellt

Just nu behövs det extra ekonomiskt stöd för att färdigställa de extra rummen för barnen.
Swish 123 394 32 30
Plusgiro 47 08 00 – 4
Märk gåvan med ”Rumänien”