Översikt Mentorprogrammet

Ett Mentorprogram kan leda till utveckling på många plan, inte minst det personliga där man ställs inför frågan – är jag på rätt spår i livet? Sisters Internationals Mentorprogram vänder sig till dig som både vill utvecklas som person och i din yrkesroll.

Frågor att ställa sig om man funderar på att gå genom mentorprogrammet

 • Skulle du vara intresserad av att få ett utifrånperspektiv som visar hur du uppfattas av andra?
 • Skulle det vara intressant att få stöd att identifiera dina personliga utvecklingsbara egenskaper?
 • Känner du ibland att du saknar modet, entusiasmen och skickligheten att föra ut din kompetens?
 • Funderar du på nya utvecklingsområden?
 • Vilken effekt får det om du börjar arbeta mot nya mål?
 • Vilket värde får det för dig?
 • Vilken betydelse får det för din personlighet?

Viktiga egenskaper hos den som går igenom mentorprogrammet

 • Viljan att lära och utvecklas
 • Personlig mognad
 • Tid att satsa på utveckling
 • Professionella mål

Mentorprogrammet innebär 6 träffar á ca 2 tim/träff mellan adept och mentor. Adept är den person som går igenom mentorprogrammet och mentor är den person som handleder adepten.

Kostnad/Investering: 500 kr per träff/3000 kr.
Vid behov av resor bekostas dessa av adepten.
Alla mentorer i Sisters Mentorprogram arbetar ideellt.

Har du frågor kring programmet? Kontakta Marie Arnfjell på tel 070-759 67 45.

Mentorprogram

Vill du ha hjälp att identifiera och utveckla dina unika egenskaper?
Anmäl dig idag!

Dokumentation

Varje adept får ett eget material som fungerar som dokumentation.

Mentorer

Mentorskapet kan även ske via Zoom

”Det gav insikt om var jag står idag och hjälpte mig att strukturera upp vart jag är på väg och hur jag kommer dit.”

Claudia Rosén, kommunvägledare
i Örebro kommun

”Jag hittade en bättre balans i livet och såg att det fanns möjligheter att se framåt i mitt arbetsliv, att våga tänka nytt. Det jag fick under detta år kan jag fortfarande plocka fram när det behövs.”

Lise-Lott Dahlberg, förskollärare i Hedemora

Anmäl dig till Mentorsprogrammet via formuläret nedan: