Sisters Julpåsar

Sisters International vill förmedla värme, kärlek, hopp och tro till kvinnor som lever ett liv där missbruk, prostitution och hemlöshet råder, ett liv i utanförskap. Nu satsar vi på att göra Julen 2020 minnesvärd för många kvinnor.

Sedan julen 2009 har Sisters International delat ut julpåsar varje år till kvinnor som lever i hemlöshet, missbruk & prostitution. Över 22 000 julpåsar har sedan dess delats ut i Sveriges städer, flera kvinnofängelser runt om i Sverige, samt till utsatta kvinnor i Köpenhamn. Städerna där julpåsarna har delats ut är bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå, Kristianstad, Umeå, Ystad, Landskrona, Örebro, Helsingborg, Ängelholm, Västerås, Örnsköldsvik, samt många fler. Tack vare alla gåvor från våra medlemmar och sponsringar från företag och organisationer i form av gåvor och produkter är detta projekt möjligt!

Tillsammans kan vi göra skillnad – Tillsammans kan vi ge av det vi har till någon som inget har.
Det går bra att ge en gåva via Plusgiro 47 08 00 – 4. Skriv ”Sisters Julpåsar” i meddelanderutan.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” förkunnades i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948. Trots det, så hamnar många människor oförskyllt i situationer som både kränker människovärdet och dagligen ger upphov till händelser där självkänsla och rättigheter trampas ned. En uppskattning från socialstyrelsen är att cirka 75 000 kvinnor varje år drabbas av våld i nära relationer. Ofta leder det till en ond spiral som kan utmynna i långvarigt missbruk kombinerat med hemlöshet. Antalet personer med riskabel alkoholkonsumtion uppgår enligt aktuella skattningar till cirka 900 000. Antalet personer med alkoholmissbruk har skattats till cirka 300 000, antalet alkoholberoende 80 000. Antalet personer med s.k tungt narkotikamissbruk beräknas till 29 500 personer. Omkring 385 000 barn lever med föräldrar som har missbruks- eller beroende problem. (Källa: Bättre vård för och stöd för individen. Av Gerhard Larssons senaste publikation i regeringens Missbruksutredning.

Utdelning av Sisters Julpåsar

Bilder från utdelningar av Sisters Julpåsar

Vad vi gjorde

De senaste åren har det varje år delats ut över 3000 Julpåsar till ett 40-tal orter över hela Sverige. Hundratals volontärer har varit engagerade varje år.

Ge en gåva
Bli volontär

”Hur kan det komma sig att det finns människor därute som inte känner oss, men som ger oss allt det här? Jag förstår ingenting!”

”Tänk att vi får så här mycket utan att betala någonting, jag känner mig närapå rik.”

”Till mig??? Men, men … varför?” ”DET är ju inte klokt, det är ÄNNU bättre än förra året.”

”Jag kommer att sitta ensam i jul … den här Sisters-påsen med all lyx betyder så mycket för mig. Den blir min jul…