Stort TACK för din anmälan till konferensen i Halmstad. På grund av de riktlinjer som råder vill vi att konferensavgiften betalas in före den 12 oktober. Detta för att slippa onödiga köer samt minska risk för smittspridning. Vi följer de bestämmelser som finns från Folkhälsomyndigheten och har begränsat antalet konferensdeltagare till 100 personer.

Konferensavgiften betalas in på Plusgiro 47 08 00 – 4 eller Swish 123 394 32 30.

Varmt välkommen till konferensen i Halmstad!

/Konferensledningen